De gemeente Hoogeveen, WERQ Personeelsdiensten, IG Design Group en ITOMtaal zijn in nauwe samenwerking een nieuw project gestart: ‘Nederlands op de werkvloer’. Kortweg houdt het in dat statushouders Nederlandse les krijgen tijdens hun werk. Volgende week gaan de lessen van start. Het is een project met een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. Niet voor niets zijn ze stuk voor stuk gedreven: ‘We gaan hier hoe dan ook een succes van maken.’

Zie ook: Hoogeveensche Courant

 

Terug